Samoser Solutions

Člen skupiny IMHO Consulting

Lesík Krasovského opäť v ohrození

Rubrika Ebénci!,Enem tak, 27.03.2007

Nechcem vás tým otravovať mejlom, tak vám túto výzvu predkladám v spote.

Text je s malými úpravami prebratý z mejlu. (celý oný…)

Čo je pre vás gýč?

Rubrika Umený aj neumený, 15.03.2007

Milí moji,

kade chodím, tade sa s vyprávam s ľuďáma. Neviem prečo, asi mi to robí dobre. Enivejs. Vždy, keď zahlásim, o čom píšem diplomovku, t.j. o gýči, každý mi povie, že to je hrozne ťažká téma, lebo že gýč je pre každého niečo iné. Tak som si múdro povedal, že: “Veď hej.”

Obraciam sa teda na vás, milí moji čitatelia, s otázkou, čo je pre vás gýč — konkrétne i všeobecne, najviac mi ale pomôžu konkrétne príklady.

Nešetrite prosím slovami a nešetrite nikoho, ani keby išlo o nejaký národný poklad či predmet ortodoxného uctievania.

Ďakujem za váš čas i ochotu. (celý oný…)

Kultúra.SME.sk nie je veľmi o kultúre

Rubrika Ebénci!,Umený aj neumený, 14.03.2007

Pred niekoľkými dňami som začal odoberať RSS kanál kultúrnej rubriky portálu SME. Naivne som sa domnieval, že ak sa raz niečo volá “kultúra”, bude to naozaj o kultúre (v užšom význame tohto slova), t.j. o umení a populárnej tvorbe. Tu je zoznam titulkov článkov, ktoré sa mi objavili v čítačke do 18.00, čo je čas, kedy píšem tento spot: (celý oný…)

Poetická miniatúra

Rubrika Horkýže poézia, 11.03.2007

Sám jak trámPoetická miniatúra o dvoch strofách a štyroch veršoch.

Vznikla za účelom otextovania jednej elektronickej skladby, ktorú mi bol zaslal môj drahý, hudobne nadaný priateľ Adam P.

Vymklo sa mi to z rúk. (celý oný…)

A teraz niečo úplne iné

Rubrika Linkanie,Umený aj neumený, 5.03.2007

Monty PythonsMonty Pythons: kultová a legendárna šestica britských komikov s cynickým absurdným humorom, ktorý má hĺbku. Kto je vybavený zmyslom pre nezmysel a aspoň trochu sa orientuje v angloamerických reáliách, načisto im prepadne.

Tak, ako i ja. Dlho som narážal v diele Terryho Pratchetta na odvolávky na toto zoskupenie, až som sa ako stredoškolák dostal do kina na Život Briana. Nikdy predtým a nikdy potom som nezažil to, čo vtedy — cez film som sa prerehotal, prehýkal, preslzil, a nechýbalo veľa a bol by som sa aj docikal (a to hovorím vážne, cvrklo mi). A keby len to; zásadným spôsobom sa mi potvrdili všetky podozrenia, čo som prechovával voči cirkvám, a získal som nový spôsob, akým sa pozerať na svet. Odvtedy je mi Always Look on the Bright Side of Life pomaly životným krédom.

V tomto spote sa nechcem zaoberať encyklopedickými informáciami o Monty Pythons, tie si môžete prečítať na Wikipedii. Chcem sa skôr venovať tomu, ako definovať, opísať poetiku Monty Pythons, ako aj to, čo ich robí tak výnimočnými. Zatiaľ som sa dopracoval k týmto pár postrehom: (celý oný…)

Polní feldkurát

Rubrika Ebénci!,Ubližujeme slovenčine, 3.03.2007

uaaaaa!To, že reklamný a marketingový slovník má máločo s rozumnou rečou a jej logickou výstavbou, nie je žiadne nóvum. Horšie je, ak takéto PR floskuly, blábosy a figúry prenikajú aj do bežnej publicistiky a to, čo bolo pôvodne chybou z neschopnosti vyjadrovať sa vo vlastnom jazyku, sa stáva trendom. (celý oný…)