Samoser Solutions

Člen skupiny IMHO Consulting

Možno sa nemáme tak zle

Rubrika Umený aj neumený, 30.12.2007

sicko!Videl som dokument Michaela Moorea Sicko. Nech som si doposiaľ myslel čokoľvek veľmi škaredé o slovenskom zdravotníctve, už si to nemyslím. A ak som mal žlče voči tomu systému, ktorý je u nás, veľa z nej ma prešlo. Ja viem, že z hľadiska serióznej a objektívnej dokumentaristiky Michael Moore prepadá, ale mňa si už dávno získal tým, čo dnes v mediálnej sfére ctí čoraz menej ľudí: úctou k človeku iba preto, že je človek; úctou k životu ako takému, bez podmienok.

Film Sicko je o americkom systéme zdravotníctva. Uvádza výpovede ľudí, ktorí vďaka nemu prišli o svojich blízkych preto, lebo americké zdravotné poisťovne, všetky do jednej súkromné spoločnosti, sa snažia maximalizovať zisk — tým, že odpierajú pomoc svojim poistencom, ako aj výpovede tých, ktorí v poisťovniach pracovali a stali sa spoluzodpovednými za ľudské tragédie. Americký systém zdravotnej starostlivosti je porovnávaný s tým, ako to funguje v Kanade, Francúzsku a na Kube. Nie je to pekné pozeranie, ale je rozhodne podnetné. Navyše, v porovnaní s ostatnými Moorovými dokumentmi, tento pristupuje najmenej voľne k faktom, a hoci nedáva priestor druhej strane, dokument ostáva desivým svedectvom o tom, k čomu všetkému môže oprávňovať snaha zvýšiť zisk spoločnosti.

Celkom slušná slovenská reflexia je na Filmklube.

Ak ste to ešte nevideli, pozrite si to. Nie, že by som k čomukoľvek nabádal, ale torrentových seedov je habadej a ak to chcete mať legálne, DVD na internete stojí cca 20 dolárov, čo je pri dnešnom kurze pomaly za facku. A ako som čilek zistil, hrajú to čilek aj v našich kinách.

Ak ste to už videli, povedzte mi prosím, čo si o tom myslíte.

Obrázok: Wikipedia